KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy agencją full service. Nasze doświadczenie to 14 lat na rynku
reklamy i wsparcia sprzedaży.
Ogromny bagaż doświadczenia przełożył się na dziesiątki dużych realizacji, kampanii marketingowych i sprzedażowych, a także setki mniejszych działań.
Nasze realizacje doceniono nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
Analizujemy rynek i szukamy najlepszych mechanizmów
pozwalających zrealizować zamierzone cele.
Nasz team to 15 osób pracujących w Centrali Agencji
oraz rozbudowana struktura terenowa.

Obszary naszej działalności możemy podzielić na 6 głównych kategorii:
 
Trade Marketing
Przygotujemy niestandardowe, kreatywne a przede wszystkim skuteczne rozwiązania trade marketingowe. Analizujemy rynek, szukamy grup docelowych i bezustannie badamy efekty tych zabiegów.
Obszary naszych działań to m.in. :
marketing bezpośredni, promocje konsumenckie, InStore events, działania konsumenckie, sampling i degustacje produktów, gadżety reklamowe, akcje trafficowe, produkcja materiałów POS i elementów wystawienniczych
 
Produkcja
Zajmujemy się zarówno najprostszymi rozwiązaniami jak i tymi, które wymagają dużo większych przygotowań i nakładów pracy. Od produkcji standardowych POSów, elementów wystawienniczych poprzez bardziej skomplikowane, standy, ekspozycje ale również elementy 3D. Nasza oferta to również gadżety reklamowe - od najbardziej standardowych rozwiązań, aż po niestandardowe i nietypowe produkcje reklamowe.
 
Logistyka
Posiadamy magazyn Centralny w Jankach k/Warszawy o powierzchni zadaszonej 2500 m2 oraz 4000m2 powierzchni otwartej. Dysponujemy własną flotą samochodową oraz korzystamy z zewnętrznych firm kurierskich (UPS, DHL, DPD).
W ramach logistyki zajmujemy się przechowywaniem materiałów reklamowych naszych Klientów. Zajmujemy się konfekcjonowaniem, dystrybucją, instalacją POSM.
 
Kreacja
Stworzymy mechanizmy i projekty marketingowe dla każdego obszaru. Dotyczy to zarówno strony graficznej jak i mechanizmów czy rozwiązań promocyjnych.
Wykreujemy dla Was m.in.:
Identyfikację wizualną firmy lub marki, Materiały POS, Opakowania, Gadżety reklamowe, Reklamy prasowe, mechanizmy loterii i konkursów, Programy lojalnościowe
i wiele innych…
 
Eventy
Stworzymy ciekawe widowisko skierowane dla właściwej grupy odbiorców. Przygotujemy eventy sportowe, przygodowe, integracyjne, motywacyjne czy edukacyjne. W zależności od potrzeb mogą to być konferencje, wyjazdy integracyjne ale również eventy kształtujące wizerunek marki.
 
Interactive
Nasz dział digital stworzy prezentacje multimedialne, serwisy internetowe, aplikacje, mailingi. Przeprowadzimy kampanie internetowe. Zapewniamy obsługę na numerach SMS PREMIUM, hosting oraz obsługę serwisową. Pracujemy na wszystkich dostępnych systemach mobilnych.
Marki z którymi pracujemy

Informacje o RODO

Informujemy, że firma InCubi Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-146 Warszawa, 17 Stycznia 72, jest administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Szczegółowa informacja dotycząca zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w regulaminie (zrobić link aktywny do strony) naszego sklepu internetowego.
Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani tez w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest InCubi Sp. z .o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-146 Warszawa, 17 Stycznia 72.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przedstawiania ofert handlowych oraz realizacji zamówień. Odbiorcami danych osobowych będą uprawnione instytucje Państwowe, firmy kurierskie realizujące wysyłki oraz odbiór towarów, banki, ubezpieczyciele oraz kancelarie prawne.
Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu odwołania zgody oraz niezbędnego okresu zabezpieczającego roszczenia.
Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek zawarcia umowy handlowej, przedstawiania ofert i realizacji zamówień.
Konsekwencją niepodania lub usunięcia danych osobowych będzie niemożliwość realizowania Państwa zamówień i składania Państwu propozycji atrakcyjnych ofert.
W celu usunięcia danych osobowych prosimy o informację do: iod@incubi.pl

Informacje o RODO dla pracowników:

Zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), w związku z naszą współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

Administratorem Twoich danych osobowych w związku z zawartą umową o pracę jest InCubi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-146 Warszawa, 17 Stycznia 72

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, celem wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią.

Podstawą prawna przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o pracę,

– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak  np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.

 Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Twoje dane wrażliwe, takie jak dane dotyczące Twojego zdrowia, to podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie może być konieczne dla wykonania ciążących na nas obowiązków oraz praw wynikających z prawa pracy, takich jak dokumentacja zwolnień lekarskich, dokumentacja BHP. Jednocześnie zapewniamy, iż nie przetwarzamy żadnych danych osobowych, w szczególności danych wrażliwych, jeżeli nie jesteśmy do tego zmuszeni.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą nasi pracownicy  lub osoby współpracujące, które będą bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tacy jak pracownicy ds. kadrowych, pracownicy wykonujący służbę BHP, informatycy oraz księgowi i prawnicy. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ będziemy w pewnym stopniu je przetwarzać na zasobach komputerowych. Jednakże w ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne dla realizacji łączącej nas umowy.

Obecnie nie zamierzamy przekazywać Twoich danych do państw trzecich.

Klauzula poufności:
Informacje zawarte w niniejszym e-mailu (i załącznikach) są poufne i przeznaczone jedynie dla przewidzianego odbiorcy. Jeżeli nie jesteś osobą, która miała otrzymać niniejszy e-mail, prosimy abyś poinformował nas o tym niezwłocznie, a następnie skasował niniejszego e-maila (oraz załączniki). W takim przypadku zakazane jest zarówno ujawnianie treści niniejszego e-maila oraz załączników osobom trzecim jak i sporządzanie kopii. Naruszenie powyższego zakazu stanowi działanie sprzeczne z prawem.

Confidentiality Clause:
The information in this e-mail and attachments is confidential. It is intended only for the use of the named recipient. If you are not the intended recipient, please notify us immediately and then delete this e-mail and attachments. Do not disclose the contents of this e-mail (and attachments) to any other person, nor take any copies.
Violation of this notice may be unlawful.

InCubi Sp. z o.o.    |    ul. Komitetu Obrony Robotnikow 72    |    02-146 Warszawa    |    tel. 22 465 17 28    |    incubi@incubi.pl    |